Ritual. A new Polish corporation in Nullsec is recruiting


logo


[Polish version below]

Ritual. is a Polish corporation in the Shadow Ultimatum alliance.
We are part of The Imperium coalition.

We are stationed in Cloud Ring region on a daily basis.


Why is it worth joining?

Great independence.
Both the alliance and the corporation are focused on fun and freedom of action, for us Eve is not a job, so here you will not have more responsibilities and you will be able to play as you want.

New players friendly.
Even if you are not an experienced pilot and would like to start your adventure in Nullsec, you’ve come to the right place, here you will have access to all the benefits of Nullsec and the support of more experienced pilots.

Various professions.
You can deal with every aspect of the game, PVP, PVE, mining, production, exploration, trading, etc.

Many possibilities.
Many possibilities in every aspect of the game, also PvP - small roam, standing fleets, alliance and coalition fleets, capitals, many specialized squads in which you can participate.

Nullsec SOV.
20 own systems in Cloud Ring. Access to the entire territory of The Imperium.

Fast and cheap shipping from Jita. Fast track to 1DQ.
You can easily transfer your assets here at any time. A good Jump Bridges network allows you to quickly move through the territory of The Imperium, including quickly fly to 1DQ, the capital of the coalition and one of the largest markets in Eve.

Alliance Buy Back Program.
The Alliance buys all minerals, ore, isotopes, gas, ice, fuel blocks, liquid ozone and more on site at 100% jita buy prices.

Ship Replacement Program.
You don’t have to worry if you lose a ship in the fleet - you will get a new one from the alliance.

Friendly and helpful people.


What are the requirements?

I am looking for normal, laid back people with interests as above.


What are the duties?

The general assumption is that I don’t require anything from you and you don’t require anything from me, if we both want to do something together, we do it, besides you don’t have to do anything and neither do I.
You play when you want and how you want and so do I.

:heavy_multiplication_x:

Want to apply or find out more?

Send an email to

Maro Polo

Ingame channel:
Ritual.


logo


[Polish version]

Ritual. to polska korporacja w sojuszu Shadow Ultimatum, region Cloud Ring.
Jesteśmy częścią Imperium.


Dlaczego warto dołączyć?

Duża niezależność.
Zarówno sojusz i korporacja są nastawione na dobrą zabawę i swobodę działania, dla nas Eve to nie praca, więc tutaj nie przybędzie Ci obowiązków i będziesz mógł grać tak jak chcesz.

Otwartość na nowych graczy.
Nawet jeśli nie jesteś doświadczonym pilotem a chciałbyś rozpocząć swoją przygodę w Nullsecu to dobrze trafiłeś, tutaj będziesz miał dostęp do wszystkich dobrodziejstw Nullseca i wsparcie bardziej doświadczonych pilotów.

Otwartość na różne profesje.
Możesz zajmować się każdym aspektem gry, PVP, PVE, miningiem, produkcją, eksploracją, handlem itd.

Mnóstwo możliwości.
Wiele możliwości w każdym aspekcie gry, również PVP - mały roam, standing fleets, alliance and coalition fleets, capitals, wiele specjalistycznych squads, w których możesz brać udział.

Nullsec SOV.
20 własnych systemów w Cloud Ring do dyspozycji. Dostęp do całego terytorium The Imperium.

Szybki i tani transport z Jita. Szybka trasa do 1DQ.
W każdej chwili możesz łatwo przenieść tu swoje assety. Dobra sieć jump bridges pozwala szybko przemieszczać się po terytorium The Imperium, w tym szybko dolecieć się do 1DQ, stolicy koalicji i jednego z największych rynków w eve.

Alliance Buy Back Program.
Sojusz skupuje na miejscu wszystkie minerały, ore, izotopy, gaz, lód, fuel blocks, liquid ozone i więcej, w cenach 100% jita buy.

Ship Replacement Program.
Nie musisz martwić się, jeśli stracisz statek na flocie - otrzymasz nowy od sojuszu.

Fajni i pomocni ludzie.


Jakie są wymagania?

Szukam normalnych, wyluzowanych ludzi o zainteresowaniach jw.


Jakie są obowiązki?

Ogólne założenie jest takie, że ja niczego od Ciebie nie wymagam i Ty niczego ode mnie nie wymagasz, jeśli obaj mamy ochotę zrobić coś razem to robimy, poza tym nic nie musisz i ja też nie.
Grasz kiedy chcesz i jak chcesz i ja też.

:heavy_multiplication_x:

Chcesz aplikować lub dowiedzieć się więcej?

Wyślij maila do

Maro Polo

Ingame channel:
Ritual.

Dalej rekrutujemy!

Dalej rekrutujemy - Still recruiting!

Recruitment Status: OPEN

Rekrutacja jest otwarta dla wszystkich i na wszystkie profesje.

Korporacja jest tu nowa, sojusz ma ciekawe perspektywy, ogólnie sprawa jest rozwojowa, jest tu dużo do zrobienia, jeśli lubisz się angażować. To dobry czas, żeby zacząć tu nowy rozdział swojej przygody z eve.

A jeśli lubisz codzienne PVP na miejscu to w Cloud Ring możesz mieć sporo pew pew. Przylatują do nas co chwilę kilku lub kilkunastoosobowe floty więc ludzie, którzy lubią postrzelać są bardzo mile widziani. Organizujemy standing fleet i potrzebujemy więcej chętnych, targetów jest pod dostatkiem.

Często organizowane są też floty aliansowe na zasadzie kto chętny to leci.

Zapraszamy!

Recruitment Status: OPEN

Ingame channel:
Ritual.

Zapraszamy!

Dalej rekrutujemy!

Recruitment Status: OPEN

Dalej Rekrutujemy!

Rekrutacja otwarta

Rekrutacja otwarta zapraszamy

Rekrutacja otwarta

Recruitment Status: OPEN

Recruitment open.

Join the Polish corporation in Nullsec, SOV alliance Shadow Ultimatum, part of The Imperium.

Ingame channel:
Ritual.

Recruitment Status: OPEN

Recruitment Status: OPEN

Rekrutacja otwarta

Recruitment Status: OPEN

Rekrutacja otwarta.

Rekrutacja otwarta!