Antwerpse Kerels (AK-47) is looking for pilots toe join us!

Hello Pilots,

We zijn een Nederlandstalige corp die op zoek is naar piloten om samen mee te pvpen en in nul te leven!!

Als je meer wil weten spreek me gerust aan :wink:

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.