Dutch Legion zoekt Nederlandstalige mensen

Welkom bij Dutch Legion.

Omdat er in EVE weinig Nederlandstalige content bestaat (of geheel niet bestaat) hebben wij besloten om deze corp op te richten.

Zoals de naam het al beschrijft zal deze corp enkel uit Nederlandstalige mensen bestaan, anderstaligen zullen NIET toegelaten worden.

De main core van deze corp bestaat uit actieve ervaren spelers met elk zijn toets in deskundigheid.

Wat wij bieden:

  • Null-sec alliance
  • Uitstekende ratting en mining systemen.
  • Moon-mining.
  • Alliance fleet battles.
  • En veel meer…

Wat zoeken we:

  • PVP-MINDED PEOPLE !
  • Industrialists.
  • Open en volwassen mentaliteit is vereist.
  • Voice-comms zijn een must!

Join ons in https://discord.gg/K9VpDQz voor meer informatie.

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.