Eve Online Series #18 - Kitey Dragoon - Solo PvP

https://youtu.be/pZwrIUKeQAM

2 Likes