Sibila Explorer WH - българската WH корпорация

Здравейте български ЕВЕ пилоти,

Ние сме малка група български пилоти, които се опитваме да създадем малко българско “дупкаджийско” общество в Eve Online

Малко за нас:

Корпорацията е създадена от приятели и познати, които сме играли заедно и преди в други български и англоговорящи корпорации и алианси. В момента живеем в няколко черни дупки Животът ни там е напълно оборудван с необходимите сгради. ISK си правим от ратене по комбат , дата, релик и газ сайтове, но най-голям ефект ISK earning има от PI индустрията.

Какво ще изискваме от вас:

 • желание за отборна игра, но на първо място всички нека да поставят преди нея реалният живот.
 • играчите да могат да летят с ковър-опс кораби и да имат умения в сканирането / това са основни изисквания за живота в WH/
 • ограничения в пилотските ви умения няма да имаме, но се съобразете с горното ни желание
 • задължително е използването на работещ микрофон и слушалки по време на играта ви в WH пространството. / там се играе като екип и самостоятелните волеизяви сами ще разберете, че няма да са ви при-сърце поради по-особеният начин на живот в дупките/
 • на последно място ще посоча желанието ни да се обучите да летите с Т2, Т3 и логистични кораби.

Какво ви предлагаме:

 • Обучение на всеки новопристигнал с изключение ако той няма опит в WH пространството.
 • Teamspeak 3
 • Pathfinder
 • Ратене
 • Планетарна индустрия
 • Газ реакции
 • PVP в други WHs, в 0,0 пространството, както и защита на нашите система.

За контакти се свържете с мен или ми пуснете имейл в играта.

нагоре

нагоре

нагоре

нагоре

нагоре

нагоре

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.