Slovenska korporacia rekrutuje

Mala slovenska korporacia Prievoz [PRVZ] nabera novych clenov. Sme sucastou aliancie, ktora zabera 19 systemov v null sec regione, susediacom s low/hi sec regionom. Dostupne vsetky aktivity bezne v null secu, ziadna buzeracia, ziadne povinnosti, nulove dane.

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.