Szukam polskiej korporacji górniczej

Jak w tytule jestem nowym graczem jednak za okolo 2 dni posiade dostęp do mining barge i poszukuje gildii górniczej. Interesuje mnie zarówno high jak i null sec.

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.