WTB Minokawa pilot

Hi,

I am looking for a specialised Minokawa Pilot.

I may also consider Minokawa + Apostole or Minokawa + Phoenix

Thanks,
Kalmindr