WTS: Cormack's Modified Multispectrum Energized Membrane

45B in Jita

Would you accept 38?

sorry, pretty strong at 45

daily bump

bumps

bumps again

bumps x 3

Bumps x 4

Bumps x 5

Bump x 6