WTS GTT CTT ATT locate at t5zi or 4-HW, also sell dagon bpc

WTS GTT CTT ATT locate at t5zi or 4-HW, also sell dagon bpc

Price?

T5ZI : CTT ATT , for CTT 140 Full fit(20b fit), for ATT 137.5 Full fit (17b fit)
4-HW: GTT 135b Full fit (15b fit) ATT 140b Full fit (18b fit)
Dagon bpc : 40B

bump.