Dringend nood aan indy-alts met free copy slots

We are looking for dutch speaking indy alts with free copy slots.

We zijn op zoek naar extra indy alts met vrije copy-slots. Verdien zonder moeite en vanop 25 jumps afstand gemakkelijke isk.
[WTRZJ] Gentse Waterzooi corp advertentie

Indy alts met vrije copy-slots welkom

Welkom

Copy slots welkom

Please use English, that is the default language of the forums.

Indy characters welkom

Indy characters welkom

Extra indy spelers welkom.

Nog steeds indy spelers welkom!

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.