πŸ”΄ [HOLES] Holesale Operations [WH - PVP - EU/US]

:lobster: :lobster: :lobster: R E C R U I T M E N T - - O P E N :lobster: :lobster: :lobster:

:lobster: :lobster: :lobster: RECRUITMENT OPEN :lobster: :lobster: :lobster:

Good group of guys, can’t high-sec gank to save their lives though. Best to leave that to PIRAT.

:lobster: :lobster: :lobster: Recruitment open :lobster: :lobster: :lobster:

:lobster: :lobster: :lobster: R E C R U I T M E N T - - O P E N :lobster: :lobster: :lobster: :lobster:

:lobster: :lobster: :lobster: RECRUITMENT OPEN :lobster: :lobster: :lobster:

:lobster: :lobster: :lobster: RECRUITMENT OPEN :lobster: :lobster: :lobster:

:lobster: :lobster: :lobster: RECRUITMENT OPEN :lobster: :lobster: :lobster:

:lobster: :lobster: :lobster: RECRUITMENT OPEN :lobster: :lobster: :lobster:

:lobster: :lobster: RECRUITMENT OPEN :lobster: :lobster:

:lobster: :lobster: RECRUITMENT OPEN :lobster: :lobster:

Disco disco good good, bump.

:lobster: :lobster: :lobster: RECRUITMENT OPEN :lobster: :lobster: :lobster:

:lobster: :lobster:

:lobster: :lobster:

:lobster: :lobster: :lobster:

Fresh off deployment, looking to employ more baby lobsters!

image

:lobster: :lobster: :lobster:

:lobster: :parrotdad: :lobster: