Looking a small PL corp in null

Hi, I’m back to Eve after few years. Looking for a small PL corp in null to remember what i lost:)

Siemka, szukam małej rodzinnej korporacji w null secu. Jak najmniej polityki, jak najwięcej zabawy.
Grałem pare lat temu, chciałem znowu się pobawić.
40kk sp, wszystkiego po troszke.
Najlepiej w strefie Angel Cartel.

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.