[PL] I am looking for corporation

Hej!

Dopiero co zaczynam grać w eve. Jest jakaś korporacja, która przygarnęłaby nowicjusza i pomogła mu trochę zrozumieć o co chodzi w tej grze?

I sent you a mail in game…

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.