Recruiting Balkan Playars


(WitcherW) #1

Ako ima neko sa naseg podrucija a da trazi korporaciju (a da ce biti aktivan :smiley: ) neka pusti mail u gejmu ili ovde :slight_smile:


(Jonus Aivo) #4

poz poz
Cime se korporacija bavi ?


(system) #5

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.