[S-L-X] Shadow Legion X is recruiting! [C2 0.0/C5 WH PVP CORP ] [EU/US]

Still recruiting!

Bump bump bump!

We’re still recruiting!

Bump bump bump, bump it up a notch

Bump bump bump bump, still active and killing β– β– β– β– ! :slight_smile:

Bump!!

Bump, bump, bump!!

Buuuuuuuuump!

Bruuump!

Bump bump bump!

Bumping!!

Bump bump bump

Bumperino

Bump!

Still recruiting!

Bump bump bump

BUMPIO

bump!

bump!

Bump! Actively recruiting!