Uusi aikuinen pelaaja etsi suomi ryhmää

Aloitin Caldari puolen hahmolla mutta voin tehdä muuallakin jos on hyviä ryhmiä… noobie tässä pelissä vielä

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.