WTS Two Aeon BPOs

8/10 Aeon BPO
5/0 Aeon BPO

Please pm/evemail xXNemXx for inquiries

Discord: xXNemXx#0769

Willing to do 18bil for the 8/10 and 15bil for the 5/0