Noen Norske eller scandinavisk corp her?

Noen Norske eller scandinavisk corp her?

Hej MobYz

ja da :smiley:

Vi er et par stykker fra Danmark og 4 fra Tyskland:
Men taler engelsk på coms:

3 norske og en danske i EndlessRain :slight_smile:
Men vi har folk fra “hele verden” og bruker engelsk som språk.

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.