Söker Svenska spelare att spela med 14.6 + m SP Swedish/Scandinavian Corp

Hej! Jag söker svenska spelare att lira med, en svensk corp vore helt fantastiskt. Om några andra också letar, ska vi skapa svensk corp?

Jag har spelar till och från i något år och har 14.6+m SP på detta kontot.

skriv till mig här eller på min discord.

Tengil#0931

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.