Swedish wormhole players


(Kjell EWM) #1

Looking for swedish speaking players who want to join our wormhole lifestyle or join fleets in wormholes. We like using small ships (with big ships acting as support.). We mix new and older players, so anybody can join us, even on day 1 in eve.


(Kjell EWM) #2

Söker du efter en svensk corp? Svea Riket i null-sec är kanske inte ännu något för dig, worm hole space kanske känns mera spännande? Isk och pve är också något du behöver, utöver pvp? Vi är några i Wormlife som talar svenska och om du är svensk, dansk, norsk eller finsk, så skulle vi gärna ha dig med så vi blev flera. Vi har också tid och resurser att träna helt nya spelare. Kontakta mig inne i spelet med mail eller chat.


(system) #3

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.